KANARIA 1
Vogelvereniging
AANGESLOTEN BIJ DE ALG.NED.BOND VAN VOGELHOUDERS
Koninklijke onderscheiding