KANARIA 1
Vogelvereniging
AANGESLOTEN BIJ DE ALG.NED.BOND VAN VOGELHOUDERS
Foto`s 2016

                       VRAAGPROGRAMMA   2016

De wedstrijd met tentoonstelling van Kanaria 1 welke wordt georganiseerd door leden en bestuur
zal dit jaar worden gehouden in: Duivenlokaal Het Noorden Balderikstraat 141.  Utrecht.

Het inschrijfgeld is vastgesteld op 1,00 per vogel.
Vanaf vogel nr21 t/m ..... is dit        0,50 per vogel

Inschrijfformulieren kunnen worden ingeleverd bij het bestuur.
Sluiting inschrijfdatum is op 30-10-2016  maar er kan uiteraard ook op de clubavond van
                                                                                          20-10-2016 worden ingeschreven,.

Vogels inbrengen                     donderdag                   
Keuren                                       vrijdag                        
Opening                                     vrijdag                           
Verder geopend op                  zaterdag                    
                                                   zondag                          

Vogels afhalen                          zondag                          

Let op:
Inzenden kan hij/zij die Geen  contributie achterstand heeft.          
In alle klassen dient men vogels in Schone model-bondskooien in te zenden, dus ook
Wit van binnen en Zwart van buiten.
Voor het inschrijven van Exoten en Postuurkanaries dienen de soortnamen te worden vermeld.
Bij Bastaarden de kruising die werd toegepast.
De generaalkampioen wordt hij/zij die het hoogste aantal punten haalt met een stam,stel en enkele bij
Een inzending van minimaal 3 deelnemers.

Het T.T. bestuur heeft het recht om,bij een geldige reden, vogels te weigeren, in dit geval vervalt het inschrijfgeld aan de T.T.

Waar het vraagprogramma niet in voorziet beslist het T.T. bestuur.

DERBY-VOGEL

De Derby-vogel kunt u alleen spelen met een vogel geringd met de nummers 1-2 of 3.
Bij het inschrijven van de vogels dient u een  D  achter het kooinummer van uw Derby-vogel te plaatsen
In elke groep geven wij dan een prijs aan de Hoogste Derby-vogel
De Derby-vogel mag in uw stam-stel of enkele zitten.


                KLASSE INDELING

Klasse 1                  -                    4 vogels EK. 2016
Klasse 2                  -                    2 vogels EK. 2016
Klasse 3                  -                    1 vogel   EK. 2016
Klasse 4                  -                    1 vogel   EK overjarig
Klasse 5                  -                    1 vogel vrije klasse

Bij het invullen van het Inschrijfformulier graag de volgorde van Klasse aanhouden.

Zie voor Hoofdgroep-Subgroep- Kleur/soortnummer het bonds vraagprogramma (augustus)

17-11-2016 van 19.00uur tot 21.00uur
18-11-2016
18-11-2016  om 20.00uur
19-11-2016  van 10.00uur tot 18.00uur
20-11-2016  van 10.00uur tot 1700uur

21-11-2015 tussen 17.00uur en 18.00uur