KANARIA 1
Vogelvereniging
AANGESLOTEN BIJ DE ALG.NED.BOND VAN VOGELHOUDERS
Agenda vergader avonden 2017


21 Januari

16 Februari

16 Maart

20 April

18 Mei

Juni/Juli/Augustus

21 September

19 Oktober

16 November
17 November
18 November
19 november

21 December

20.00 uur tot 22.00 uur        

20.00 uur tot 22.00 uur        

20.00 uur tot 22.00 uur 

20.00 uur tot 22.00 uur         

20.00 uur tot 22.00 uur 

Vakantie

20.00 uur tot 22.00 uur        

20.00 uur tot 22.00 uur

T.T. vogels inbreng
Keurdag + Opening
Open
Open + uitkooien vogels

20.00uur tot 22.00uur        Nabeschouwing TT