KANARIA 1
Vogelvereniging
AANGESLOTEN BIJ DE ALG.NED.BOND VAN VOGELHOUDERS
Inschrijfformulier
Kanaria 1 Utrecht:
Lid.Alg.Ned.Bond van Vogelhouders


Vereniging voor Vogelkwekers.
Kleur-Postuur kanarie's, Parkieten en Exoten:

Naam:
Voorletters:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
Kweeknummer:
Lid per:
Emailadres:
Handtekening:


Inleveren bij de secretaris of op een van onze sportavonden.
Secretariaat:
M.J. Pel
Vlambloemlaan 42
3452 BX Vleuten
Tel: 030-2438488