KANARIA 1
Vogelvereniging
AANGESLOTEN BIJ DE ALG.NED.BOND VAN VOGELHOUDERS
Voorwoord

Kanaria I Utrecht is opgericht op 16 februari 1925
Koninklijk goedgekeurd op 21 maart 1927.
De vereniging is aangesloten bij de Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders.

Wie de vereniging heeft opgericht is helaas niet bekend.
Jaren geleden ben ik in het bezit gekomen van een catalogus van 1951, en wat medailles van het prille begin van Kanaria I.
Deze spullen heb ik gekregen van de zoon van de toenmalige voorzitter de heer K. v.d. Zalm.
In deze catalogus staat het bestuur van 1951 t.w.:
-        J.C. Schoonhoven
-        K. van de Zalm             
-        H. Kolfschoten             
-        B. Boogmans                
-        S.M. Daalhuizen          
-        J. Hagen                       
-        P. Weijers                   
-        G.A. Grondella jr.       
Dat er onder bovengenoemde personen medeoprichters van Kanaria I zitten is zeer wel mogelijk.
In 1951 bestond de inzending uit:
       167 zangvogels waarvan 127 Harzers en 40 Waterslagers
       85 kleurvogels
       3 gekuifde kanaries
       11 exoten
       2 kromsnavels
Totaal waren dat 268 vogels.
Vanaf de oprichting zullen er in het begin overwegend zangkanaries zijn ingestuurd.

Ook zaten er bij de toen gekregen spullen een catalogus van de eerste wereldshow, gehouden in 1953 in het Oranjehuis in Utrecht en een stamkaart betreffende de zangprestaties, getekend door M. Weijling.
Diegene die enige kennis heeft van de erfelijkheidsleer zal weten dat M. Weijling een grootheid was op dit gebied.
Zijn boek getiteld 'Het boek voor de kleurkanarie kweker' was lang toonaangevend voor de keurmeesters en liefhebbers van kleurvogels.
Alle catalogussen vanaf 1960 tot heden heb ik zelf in mijn bezit. Hierin komt wel naar voren dat de soorten ingeschreven vogels nogal afwijkend waren. Zang, keur, postuur, exoten en kromsnavels maar soms ook Europese vogels en bastaarden kwamen in wisselende hoeveelheden op de wedstrijd.

Kanaria I heeft ook vele keurmeesters in veel takken van de vogelsport gehad.
De allerbekendste was ongetwijfeld:
       -        M. Jochemsen, die meerdere soorten keurde en veel verdienste had voor de
               A.N.B.v.V.
Verder waren lid als harzerkeurmeesters:
       -        L.J. Colijn, C. Brink en J. Boes
Voor exoten:
       -        J. v.d. Werf, C. Wittebol en K. Kielder.
Voor kleur:
       -        P. Weijers, A. Peters, C. Berrens en A. Boog waarvan de laatste twee
               later ook postuurkeurmeester zijn geworden.

Ondergetekende is lid vanaf 1962 en moet helaas constateren dat de vogelsport vergrijst en terugloopt wat beoefenaars betreft.
Dit is iets wat niet alleen onze vereniging overkomt maar in het hele land gaande is.
Een ieder die de vogelsport een warm hart toedraagt betreurt dit dan ook zeer.
Mensen die nooit met deze liefhebberij in aanraking zijn geweest hebben geen idee hoeveel plezier en genoegdoening je hieraan kunt beleven.
Elk jaargetijde heeft zo zijn eigen charme t.w.: kweek, africhten voor wedstrijden, het spelen op de wedstrijden, vogels uitzoeken voor de volgende kweek en overtollige vogels wegdoen.
Veel van deze zaken worden besproken tijdens onze clubavonden die we eenmaal per maand houden. Behalve tijdens de vakantiemaanden mei t/m augustus en de tentoonstellingsmaand november (week 46).
Ik hoop met het bovenstaande, bij mensen die op zoek zijn naar een leuke hobby, wat interesse te hebben gewekt.
Mocht u ge´nteresseerd zijn dan hoop ik dat u contact met ons opneemt en zullen we u waar mogelijk van dienst zijn. Ook mensen die vogels houden maar nog geen lid zijn van een vereniging zijn uiteraard van harte welkom.
Ik hoop met bovenstaand verhaal toch wat positieve reacties tegemoet te zien.
 
Met vriendelijke groet,
Namens Kanaria I Utrecht
Ton Boog
Voorzitter

erevoorzitter
voorzitter
2e voorzitter
secretaris
2e secretaris
penningmeester
2e penningmeester
commissaris.